Allan Hagen

UMULIGE OG MINNEVERDIGE ØYEBLIKK. EN EKSPERT MED 52 ORDINÆRE SPILLKORT.