Introduksjon - bli kjent med Allan

52 Kort. En demonstrasjon av utrolig fingerferdighet. Hva ser du, og hva betyr det?